Nieuws en Agenda

Menno Edens wint 3e Open Libre toernooi

Zaterdag 8 oktober jongstleden was het weer zover. Voor de 3e keer organiseerde het
Biljartcentrum in Groningen een Open Libre toernooi.
De bedoeling van dit evenement is dat er biljarters op afkomen, die het leuk vinden om af en toe een balletje te stoten. Recreatieve biljarters dus, die vooral biljarten omdat ze er aardigheid in hebben. De meeste deelnemers zijn weliswaar lid van een club, maar het gemiddelde van hun prestaties ligt zo rond de twee gemiddeld. De echte professional heeft hier dan ook niets te zoeken!
Dat is ook te merken aan de gemoedelijke sfeer. De herkenbaarheid naar elkaar is groot.
“Hé, leuk je hier te ontmoeten” of een beetje plagerig “Kon je wel vrij krijgen van je vrouw”.
Toch zagen we voor aanvang veel strakke koppies, zou het deze keer lukken om eens een goeie serie neer te zetten?
Maar liefst 50 biljarters waren aanwezig om de strijd met en tegen elkaar aan te binden.
Op 10 wedstrijdtafels waren 10 groepen van 5 deelnemers geformeerd. De pommeransen werden driftig van krijt voorzien en toen wedstrijdleider Hein de Vries het startschot blies
kon het spel beginnen. Al snel kon je al enig gemopper vernemen “Heb ik weer, de ballen liggen in een doosje” of als ze helemaal geen bal raakten “Stille omgang”!
Toch werd naar mate de dag vorderde, het kaf van het koren gescheiden en toen rond het middaguur de soep en de broodjes werden geserveerd bleek iedereen in opperbeste stemming te verkeren. Er moesten weliswaar nog 2 partijen worden gespeeld voordat de eindstand bekend zou worden. , maar wie het daar niet mee eens was, was een kniesoor. Toen het eindsignaal rond 4 uur klonk, verzamelden alle aanwezigen zich rond de jurytafel, waar de ‘dikke’ prijzen, alsmede de wisselbeker al iedereen toelachte.
De jury hield de spanning er lang in, aangezien ze de resultaten vanaf onderaan bekend maakte. Gelukkig kon Cees de Bruin nog met de poedelprijs onder de arm naar huis, helaas had hij maar een percentage van 61.21% behaald.
Rond de 20ste plek werden percentages van boven de 100% gescoord. Toen de naam viel van nummer 4 (Tom Vegter) begonnen een aantal toch wat zenuwachtig op hun stoel te schuiven. Nummer 3 Jacob Stalman werd naar voren geroepen en gefeliciteerd met zijn resultaat van 133.20% en ook voor de nummer 2 Pieter Huizeling werd geauplaudiseerd want zijn moyenne was 134.62%. Vervolgens was de spanning te snijden, wie werd de nummer één. De verrassende winnaar werd Menno Edens die maar liefst een percentage scoorde van 146,10%. Menno werd uitbundig omhelst en kreeg de bloemen, het prijzenpakket en de wisselbeker overhandigd door Margriet Klasen.
Opgelucht en tevreden toog iedereen weer huiswaarts, nadat de jury nog even de datum voor het 4e Open Libre toernooi had vastgesteld t.w. zaterdag 14 januari 2017.

10e Martini-bokaal gewonnen door Max Veenhuis!

Op de eerste zondag van maart was het weer tijd voor onze Open Driebanden-toernooi om de Martini-wisselbokaal. Voorzitter Frans van Doorn heette iedereen van harte welkom en wenste de 28 deelnemers veel plezier en een sportieve strijd.

De spelers waren verdeeld over zes poules. De twee spelers van elke poule die het best presteerden ten opzichte van hun eigen moyenne, gingen steeds door naar de volgende ronde. Uiteindelijk haalden Bert Mein, Arie Varwijk, Wolter Stratingh en Max Veenhuis de halve finale. De eindstrijd werd gespeeld tussen Bert Mein en Max Veenhuis. Het was spannend en uiteindelijke werd Max Veenhuis de winnaar.

De prijswinnaars van de Martinibokaal 2016:
1. Max Veenhuis BCM-Midwolda
2. Bert Mein BCM-Midwolda
3. Wolter Stratingh BV Centrum-Groningen

De prijs voor de hoogste serie met 7 caramboles ging naar Freek Prinsen van BV Centrum.

De naam van Max Veenhuis wordt op de Martini-wisselbokaal gezet.
Zijn voorgangers zijn:
2007: John van Dijken De Pommerans - Zwolle
2008: Rens Penninx BV Centrum - Groningen
2009: Fabian Paf De Harmonie - Groningen
2010: Albert Voorthuis De Harmonie - Winschoten
2011: Peter Lambeck De Harmonie - Winschoten
2012: Jerrit Veenstra De Harmonie - Groningen
2013: Henk Saathof BC Spoorzicht - Warffum
2014: Jerrit Veenstra De Harmonie - Groningen
2015: Jerrit Veenstra De Harmonie - Groningen

Fred Stok wint eerste open Biljartcentrum 1977 toernooi van 2016.

Deze keer hadden we zoveel deelnemers (max. 50 spelers) dat we daarom een deelnamestop moesten hanteren.

Een grote opkomst en met de indeling van poules met  5 spelers konden we alle 10 tafels gebruiken.

Het was heel gezellig met zoveel spelers, en niet alleen spelers van het centrum maar van o.a. Stadskanaal , Oude Pekela , Valthermond  en andere plaatsen hopen we dat dit zeker een vervolg mag hebben voor een volgende open toernooi met deze grote opkomst. In de paar korte pauzes met soep en broodjes was Ipe Nauta bereid om zijn accordeon uit de koffer te pakken en een paar liedjes te spelen om de stemming er nog meer in te krijgen.

Er werd gespeeld op moyenne percentage en daar kregen de spelers  4 x 35 minuten de tijd voor, en dat begon al om 9 uur in de morgen tot ongeveer half 5 in de middag. Het was direct na de 2e ronde al spannend met een paar uitschieters die al ver boven de 100 procent lagen, dus dat beloofde wat! Gaandeweg de middag was het behoorlijk spannend en in de voorlaatste ronde was er al iemand boven de 138 procent,(onze eigen Siep ten Have) met een paar spelers van 132 procent op de hielen gevolgd. Maar op het eind moest Siep met 124 procent het toch afleggen na  een mindere partij tegen de uiteindelijke winnaar Fred Stok die met 135 procent het toernooi op zijn naam schreef.

Op de grote wisselbokaal die wij hadden aangeschaft en in het biljartcentrum blijft staan komt de naam van de winnaar: Fred Stok uit Hoogezand. (Zie foto).

De hoogste serie zijn door 2 spelers gemaakt met 27 caramboles, Siep ten Have en Stinus Sluiter. Al met al een geslaagde dag met vele tevreden gezichten.

Op naar het volgende toernooi in ons biljartcentrum 1977!

Uw verslaggever ter plekke,

Ulli von Sachsenburg.

Moeten we erin berusten?

Is het echt zo, dat de biljartsport alleen door mensen van ‘bepaalde’ leeftijd wordt bedreven?
Is het echt zo, dat jongeren geen enkele belangstelling hebben voor onze favoriete sport?
Is het echt zo, dat biljarten bepaald geen oogappel is van de commercie?                                                                                   

Is het ook zo, dat steeds meer senioren het laten afweten om vrijwilligerswerk voor de biljartsport te doen? Is zelfs een bestuur formeren een hachelijke zaak? Moeten we vaststellen dat in 2019 afscheid wordt genomen van de keu en de ballen, respectievelijk van de sport die ons allen zo ter harte gaat?

Ik spiegel deze woorden aan al mijn bezoeken aan biljartclubs in Groningen en Drenthe en besef dat het enthousiasme van biljarters overal ongenadig groot is om de sport te beoefenen. Animo te over, maar…….. uitsluitend om te biljarten.

En toch is het ondenkbaar lid te zijn van wat voor sportclub dan ook zonder dat die club door mensen, met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, in leven wordt gehouden. Om jou je favoriete sport te laten beoefenen, zijn er altijd weer mensen die je club besturen en mensen die activiteiten regelen en/of onderhoud plegen. Onmisbaar dus, maar helaas ook deze mensen merken aan den lijve dat ná hen  bitter weinig mensen klaar staan die na twee of vier jaar het werk overnemen. Bij relatief veel clubs moeten bestuurs- en/of commissieleden, die het stokje na tien of twintig jaar willen doorgeven, constateren dat van opvolging geen sprake kan zijn. De KNBB klaagt ook al vele jaren steen en been over de terugloop van het ledental.

Zouden we, om verjonging en vernieuwing binnen de biljartsport te bewerkstelligen, niet onze vrienden, kennissen, buren, vrienden- en vriendinnen van je kinderen moeten enthousiasmeren voor het biljarten? Helaas, niemand heeft tijd en iedereen heeft het druk dus is er geen weg terug. We moeten berusten! We spelen vrolijk ons spelletje maar……. dan niet langer dan 2019. Hoe jammer ook voor onze kinderen,  kleinkinderen, én achterkleinkinderen. Een werkelijk unieke sport gaat verloren.

Nee dus! Het lijkt me tijd de noodklok te luiden en met afvaardigingen van omringende clubs om de tafel te gaan. Delegaties met frisse, nieuwe ideeën en met de geestdrift het tij te keren. Verouderde inzichten en de huidig situatie afdoen met ‘ach het is een maatschappelijk verschijnsel’, moeten we van ons afschudden. We gaan ervoor om de prachtige biljartsport ook voor de komende generaties te behouden.     

Arthur van Doesselaar

Verslag Open Dag Biljartcentrum 1977, 19 september 2015

De activiteiten op deze dag begonnen om 10 uur ’s morgens. De zaal raakte al snel redelijk bezet, voornamelijk door leden van het biljartcentrum. Toch kwamen er in de loop van de ochtend ook een paar belangstellenden van buiten, van wie een enkeling meer informatie wilde en ook zelf een keu ter hand nam. Ineke Biersteker en Hein de Vries vatten hun rol van instructeur serieus op en leerden iedereen die dat wilde de fijne kneepjes van het vak.

Na de middagpauze (die gevuld werd met soep en broodjes) hield de voorzitter Marten de Vries een korte toespraak, waarbij hij mededeelde dat de notaris helaas afwezig was. Dit betekende dat de officiële naamswijziging op dat moment niet kon plaatsvinden. Hij verzekerde de aanwezigheden echter dat dit in een later stadium alsnog ging gebeuren, zodat de naam Biljartcentrum 1977 definitief zou worden.

Het hoogtepunt van de dag was het optreden van biljartvirtuoos Hans Klok, die als motto heeft: “Geen illusies, wel effect!”

Met veel deskundigheid en een groot gevoel voor humor vermaakte hij het publiek met zijn kunsten. Hij liet het belang zien van een goede keuvoering, een zuivere afstoot en concentratie. Zoals hij vervolgens de fraaiste caramboles maakte, zou je bijna denken dat het allemaal reuze gemakkelijk is. Hij betrok steeds mensen uit de zaal bij zijn demonstraties en uiteindelijk liet hij iedereen meedoen met een wedstrijd, die inhield dat elke biljarter vanuit dezelfde aanvangspositie moest proberen zoveel mogelijk caramboles te maken.             De wedstrijd werd gewonnen door Jan Oosterwold, die daarmee een ingelijste biljartprent won.

Na een optreden van ruim 2 uur bedankte de voorzitter Hans Klok voor een buitengewoon vermakelijke middag.

Een andere bezienswaardigheid deze middag was de presentatie van keus, handschoenen, krijtjes en nog veel meer biljartmaterialen door Fred Schaarman van 123 biljarts. Hier was veel belangstelling voor.

Tijdens de clinic van Hans Klok waren er ongeveer 45 mensen aanwezig.

Hoewel het een geslaagde en goed gevulde dag was, is het moeilijk in te schatten, wat het uiteindelijke resultaat is. Zeker is dat in ieder geval  2 mensen daarna verdere belangstelling hebben getoond en al een bezoek hebben gebracht aan Billiardo op donderdagochtend.

Margriet Klasen/ Karel Visser

Een Europees kampioen!!!

Dit had niemand verwacht! Een biljartvereniging met een Europees kampioen. Natuurlijk denk je dan: zo veel biljarttalent loopt er bij B.V. Centrum nu ook weer niet rond dat daar een Europees kampioen uit voort kan komen. Wij hebben dan wel onze “Koning” van het kleine spel, onze Hein de Vries van de strakke lijnen en niet te vergeten onze rijzende ster Derk V., maar een Europees kampioen kan daar toch niet tussen zitten. En toch, we hebben er een, zelfs een tweevoudig Europees kampioen, Rolph Pieroelie en wel in een aanmerkelijk minder stoffige sport dan het biljarten namelijk: zwemmen!

Rolph heeft van 9 tot 21 september deelgenomen aan de `Special Olympics` in Antwerpen en is daar Europees kampioen geworden op de vijftig meter vrije slag en de vijfentwintig meter schoolslag. Een geweldige prestatie van Rolph, waar we als B.V. Centrum trots op zijn. We hebben Rolph op dinsdagavond 23 september uitvoerig gefeliciteerd en gehuldigd.

Frans van Doorn