contributie, eerste 12 maanden korting

Vanaf de registratie als lid bent u contributie verschuldigd. De jaarlijkse contributie voor ons biljartcentrum bedraagt momenteel  € 172,- per jaar. Dat is nog geen € 15,- per maand.  Voor nieuwe leden die de afgelopen 24 maanden geen lid zijn geweest wordt echter een instaptarief van € 120,- voor de eerste 12 maanden gehanteerd.

Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Wordt u in de loop van het verenigingsjaar lid, dan krijgt u eerst een nota over de resterende periode van dat lopende verenigingsjaar. Heeft u recht op instapkorting, dan krijgt u de niet-gebruikte kortingsmaanden in het daaropvolgende jaar alsnog tegen instaptarief.

Als u ook lid wordt van één der verenigingen moet u voor die vereniging natuurlijk ook nog contributie betalen. We hebben met die verenigingen afgesproken dat een deel van die verenigingscontributie (namelijk €45 per jaar) rechtstreeks aan de penningmeester van het biljartcentrum moet worden betaald.
Dat is namelijk het bedrag dat verenigingen per jaar per lid aan het biljartcentrum betalen voor het gebruik van de biljarts op hun clubochtenden of clubavonden. Het vroegere systeem van “tafelhuur”, waarbij de penningmeesters van de verenigingen een nota kregen voor het tafelgebruik, kon hierdoor komen te vervallen. Tegelijkertijd is de clubcontributie bij alle verenigingen met €45 verlaagd.

Leden van een aangesloten club betalen aan het biljartcentrum dus €172 + €45 = €217 per jaar. In het eerste jaar van lidmaatschap is dat dus €120 + €45 = €165. Daarnaast moet er nog een contributiebedrag aan de club worden betaald. De informatie daarover vindt u bij de verschillende clubs.