Donateurschap

Naast het sponsorschap van bedrijven die graag via het Biljartcentrum1977 reclame willen maken, is het natuurlijk ook voor anderen privépersonen, zowel leden als niet-leden van het het Biljartcentrum1977.

Biljartcentrum 1977 mogelijk om als donateur Vriend van Biljartcentrum het Biljartcentrum1977 te worden. U bent al donateur voor een jaarlijks bedrag van 25,-! Maar vanzelfsprekend is élk hoger bedrag mogelijk, u zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een veelvoud van 25,-.

Donateurs schenken hun donatie aan het Biljartcentrum1977 en krijgen daarvoor in principe geen tegenprestatie(s) van het Biljartcentrum1977.
Behalve (desgewenst): vermelding op het wash-wipe bord in de sociëteit gedurende de eerste 3 maanden na hun aanmelding als donateur.
vermelding op de website van het Biljartcentrum1977op een lijst van donateurs onder de rubriek Donateurs (Vrienden van het Biljartcentrum1977 gereduceerde prijs (50%) voor incidentele biljarttafelhuur indien men geen lid is van het Biljartcentrum1977 mogelijkheid tot gebruik van het Biljartcentrum1977 zaal en/of horecadeel) tegen gereduceerde huurprijs (per gebeurtenis tijd en kosten nader af te spreken).
men ontvangt de e-Nieuwsbrief voor sponsors en donateurs (bij realisering hiervan).
men ontvangt uitnodigingen voor speciale evenementen van het Biljartcentrum1977
(Open dagen, toernooien, e.d.).

Aanmelding kan via de subknop Aanmelden bij de link Sponsors op de homepage van deze website. Of natuurlijk bij een der bestuursleden of leden van het Sponsorteam. De penningmeester van het Biljartcentrum1977 zorgt voor inning en ontvangstbewijs van uw donatie.


Donateurlijst

Dhr. M. van Prinsenbeek - Hoogezand