Billiardo

De naam BILLIARDO is er gekomen na een enquête onder de leden.

De club speelt op de donderdagochtend vanaf 9:00 tot ca. 12 uur.

We spelen libre en bandstoten, geen driebanden en/of kader. We doen dat in een recreatieve sfeer, maar wel in een onderlinge competitie. Wij zijn niet aangesloten bij de K.N.B.B. Het niveau van de spelers is wisselend, we leren van en aan elkaar. Heel gezellig zijn ons jaarlijkse Sint Nicolaas-Toernooi en Kersttoernooi.

Het aantal leden bedraagt 19, waarvan 1 vrouw. De gemiddelde leeftijd is ca. 70 jaar. Er is geen ledenstop. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de Secretaris.


Voorzitter: M. (Margriet) Klasen, Nw. Boteringestraat 53, 9712 PH Groningen, Tel.: 050 318 14 62. m.klasen@hetnet.nl

Secretaris: Jan Wassebalie, Barestraat 26, 9725CP Groningen, Tel.: 06 20043328, janwassebalie@gmail.com

penningmeester: H. (Harry) de Boer, Helperbrink 6, 9722 EN Groningen, tel: 050 5252194, email: harkedeboer@ziggo.nl

Wedstrijdleider: M. (Margriet) Klasen, Nw. Boteringestraat 53, 9712 PH Groningen, Tel.: 050 318 14 62.